Hellebjerg Idrætsefterskole :: Selve opgaven

Selve opgaven

Indholdet af din opgave er selvfølgelig afhængig af forskellige faktorer: hvilket emne, du har valgt, hvilken vinkel du lægger etc.

Der lægges meget stor vægt på, at der er en taksonomisk progression i opgaven. Det betyder i al sin enkelthed, at der i opgaven skal være en bevægelse fra et niveau med noget konkret/grundlæggende til et niveau med noget mere selvstændigt og abstrakt.

Denne taksonomiske progression fremgår også af opgaveformuleringen.

Det betyder, du skal bruge begreberne redegørelse, analyse og vurdering/diskussion. 

Redegørelse                    

Du skal her lave en sammenfatning og/eller gengive hovedpunkter. Du bliver bedømt på din evne til at udvælge, prioritere og formidle dit materiale.
En god redegørelse er vigtig for resten af opgaven og bør aldrig betragtes som opgavens letteste del, der hurtigt kan grifles ned!  
Pas på at du ikke laver en kronologisk opremsning eller en faktaliste. 

Analyse                       

Kan f.eks. også hedde undersøgelseforklaring, sammenligning.   
Du forventes her at lave en grundig metodisk undersøgelse af det emne og det materiale, du arbejder med. 
Ofte vil der indgå årsags- og virkningsforklaringer og/eller sammenligninger, hvor du fremhæver forskelle og ligheder.  
Desuden er det meget vigtigt, at du forholder dig til, hvordan du er nået frem til dine resultater eller konklusioner og det skal altid underbygges med konkrete eksempler og argumenter f.eks. med citater eller nedslag i teksten og i naturvidenskabelige emne beviser, udregninger og eksperimenter.

 

Vurdering                    

Kan f.eks. også hedde diskussion, fortolkning, vurdering, perspektivering
Her handler det om, at du ”hæver” dig op over emnet og sætter det ind i en større sammenhæng. Det er meget vigtigt, at dine argumenter underbygges af, hvad du kom frem til i analysen.

 

 

 

Videre til næste side -->

Camilla.jpg

MØD CAMILLA - elev på HellebjergDa jeg fik en rundvisning på Hellebjerg var jeg slet ikke i tvivl om, at det var her, jeg skulle tilbringe mit år. Selve skolen... Læs mere

front-2.jpg

TA' EN RUNDTUR PÅ SKOLENSe, hvordan vi bor, hvor vi hygger og har det sjovt, hvor vi bliver undervist og dyrker vores idræt
Læs mere

logo_CMYK_first_payoff.png

Et individuelt undervisningsforløb med karakterer...
Læs mere...

logo_CMYK_9_payoff.png

Et år med fokus på fordybelse...
Læs mere...


logo_CMYK_nyt1.png

Modtag Hellebjergs nyhedsbrev Hellebjerg NYT

logo_CMYK_CAMP.png

Kom og bliv undervist af Hellebjergs dygtige elever...
Læs mere...

bullet.png HELLEBJERG IDRÆTSEFTERSKOLE · JENS ENGBERGS ALLÉ 4 · 7130 JUELSMINDE · TELEFON: 75 69 39 66 · E-MAIL: KONTORET@HELLEBJERG.DK

This site uses cookies. Some of the cookies we use are essential for parts of the site to operate and have already been set. You may delete and block all cookies from this site, but parts of the site will not work.