Undervisning

Du omgås lærere og kammerater døgnet rundt – ja hele din hverdag og mange weekender foregår på skolen. Det åbner helt nye muligheder for venskaber, aktiviteter, sportslig udfoldelse og samvær.

9. klasse

(Sidste skoleår med 9. klasser bliver 21/22)
På Hellebjerg har vi to 9.klasser. Vi vægter fagligheden højt, og vi leder dig trygt og dynamisk frem mod eksamenerne ved skoleårets afslutning i alle fag samtidig med, at du får hele efterskoleoplevelsen og det sociale med.

 

Læs mere

Vi har fokus på:

 • Fordybelse og tværfaglighed
 • Fleksible holddelinger – Som udgangspunkt undervises du sammen med din faste klasse, men ind imellem bryder vi klasserne op.
 • Afvikling af Folkeskolens afgangseksamener med erfarne lærere

10. klasse

10. klasse på Hellebjerg er et unikt og individuelt undervisningsforløb, der forbereder dig optimalt til dit fremtidige studie- eller uddannelsesforløb samtidig med, at du tager folkeskolens 10.klassesprøver i fagene dansk, matematik og engelsk.

Læs mere

På Hellebjerg får du lige så mange timers undervisning som i en traditionel 10.klasse i fagene dansk, matematik og engelsk. Forskellen er, at du kan vælge forskellige niveauer og emner/fagområder – alt efter, hvad du har brug for i din kommende ungdomsuddannelse og hvilket fagligt niveau, du selv er på.

10. kl. er altså kombinationen af et unikt og individuelt tilrettelagt skoleår samt forberedelsen og afviklingen af 10.klassesprøven i dansk, matematik og engelsk.

Vi tilbyder desuden fagkurser i fagene tysk og fysik/kemi for at sikre og udvikle dit faglige niveau i fagene samt undervisningsforløb i andre fag og områder som fx Innovation, Coaching, Anatomi/fysiologi eller CAMBRIDGE IGCSE Engelsk

“Jeg har fået mange nye venskaber

og jeg har udviklet mig meget som person.

Derudover er jeg også blevet bedre fagligt.”

Camilla R

Tidligere elev

9. kl.

– sidste skoleår med 9. kl. bliver 21/22

10. klasse

Kompetencer og event

På Hellebjerg har 10. klasserne faget kompetencer og event. Vi skal igennem dette fag bidrage til at danne og uddanne eleverne til livsduelige og demokratiske medborgere. Eleverne vil udvikle og fremme medborgerskab og demokratisk dannelse ved at skabe aktivitet og nytænkning med event. Eleverne vil opnå desuden kendskab til effekten og konsekvenserne af egen kommunikation. De vil opnå forståelse for coachingens muligheder. Eleverne vil få et indblik i foreningslivet unikke opbygning og betydning. Eleverne skal opleve, at de ’’flytter’’ sig på deres sociale og personlige kompetencer.

Læs mere

Faget deles op i tre perioder – alle starter med kommunikation for at skabe et fælles fundament.

Kommunikation

Denne del omhandler udvikling af elevernes kommunikative evner. Læring vil være igennem praktiske øvelser i store og små grupper.

Mål for emnet:

 • At deltagerne opnår viden om spørgeteknik og aktiv lytning
 • At deltagerne opnår kendskab til effekten og konsekvenserne af egen kommunikation.
 • At deltagerne opnår kendskab til, hvordan de kan påvirke gennem bevidst kommunikation.
 • At deltagerne ved, hvordan de kan udvikle deres lyttefærdigheder
 • At deltagerne kan indgå i dialog

Event

Her handler det om at skabe events sammen med andre for andre; både på Hellebjerg og sammen med eksterne samarbejdspartnere. Fra idéfasen, over planlægning og forberedelse til selve afviklingen og ikke mindst evalueringen heraf.

Vi har fokus på:

 • Idéudvikling.
 • Teamudvikling; roller og samarbejde.
 • Innovation og kreativitet.

Coaching og foreningslære

Coaching handler om at blive klogere på betydning af samtale og hvordan man igennem coaching og de rigtige spørgsmål kan hjælpe hinanden og sig selv

Vi har særligt fokus på:

 • At kunne identificere sin egen problemstilling
 • Den hensigtsmæssige dialogform i coaching og samtaleøvelser
 • Coachingens fire faser
 • De skal lære om vigtigheden kunne indgå i dialog med fokus på krogsprog, toneleje og ordvalg spørgeteknik og aktiv lytning.

Foreningslære handler om:

 • At deltagerne opnår indsigt i, hvordan en forening fungerer.
 • At deltagerne forstår betydningen af forening, demokrati og folkeoplysning.
 • Eleverne tilegner sig viden og forståelse for foreningslivet unikke betydning for samfundet.

Prøver

Dit skoleforløb på Hellebjerg afsluttes med en 10.klassesprøve i fagene dansk, matematik og engelsk.

Der er både en skriftlig og en mundtlig prøve i alle tre fag.

Læs mere

Vi tilbyder mange fagkurser i løbet af skoleåret i tysk og fysik/kemi, hvor du har mulighed for faglig fordybelse og forberedelse til ungdomsuddannelsen uden at gå til prøve i fagene.

Alle elever skal desuden i et brobygningsforløb på ungdomsuddannelserne, der afsluttes med en Obligatorisk Selvvalgt Opgave

“Jeg går i 9. Klasse på Hellebjerg og var faktisk lidt skeptisk over mit valg i starten. Jeg frygtede jeg ikke ville blive klar til eksamen og der ville gå for meget pjat i det. Men tværtimod har jeg lært en hel del, og føler mig mere end klar til eksamenerne!”

Cecilie

Elev 2017/2018

Obligatorisk idræt

Ud over dit linjefag vil du på Hellebjerg stifte bekendtskab med atletik og gymnastik.

I atletikken vil du møde nye udfordringer og i gymnastikken arbejder vi frem mod den fælles gymnastikopvisning.

Atletik

Læs mere

Faget kører fra sommerferien til efterårsferien og igen fra Påske til sommerferien.

I atletik arbejder vi med personlige færdigheder i løb, spring og kast.

Du kan aflægge prøver til Atletikmærket.

Gymnastik

Læs mere

Ved fællestræningen, ca. hver 3. uge fra sommerferien og frem til påske arbejder vi frem mod vores fælles gymnastikopvisning, hvor der laves fællesserier, springserie, drenge-/pigeserie mm. Ud over den daglige undervisning vil der være gymnastikdage og fællestræninger.

Undervisningens formål er

at udvikle kropsbevidsthed – indholdet er alsidig rytmisk opvarmning
at lære forskellige spring (måtte- og redskabsspring)
at lære om modtagning i spring

fokusfag

10. kl. tilbydes fokusfag (valgfag), men der er desværre ikke plads i 9. kl. skemaet, som allerede udfyldt med obligatoriske fag. 

Du skal have ét fokusfag pr. halveår, dvs. 2 i alt i løbet af skoleåret.

Actionsport

Der gives gas til lands, til vands og dels også i luften.

Gennem korte forløb stifter du bekendtskab med anderledes og moderne idrætsgrene, hvor adrenalin, fart og puls er i højsædet. I undervisningen får du mulighed for at udfordre dig selv på lige netop det niveau, du befinder dig på. Hvis du er klar på en udfordring og på at give den gas, er actionsport helt sikkert noget for dig!

Hvad kan undervisningen eksempelvis bestå af?

 • Kajak
 • Klatring
 • Trailløb
 • Adventurerace
 • Mountainbike
 • Teambuilding
 • Tons og tummel
 • Outdoor træning
 • X-terra duathlon
 • ”Min udfordring”

Design, håndværk og mad

Er du vild med at tænke kreativt og bruge dine hænder,

Er du vild med at tænke kreativt og bruge dine hænder, så skal du vælge design, håndværk og kulinariske oplevelser. Du får mulighed for at afprøve en bred vifte af kreative elementer – lige fra design/kunst og håndværk til oplevelser i køkkenet. Inden for de forskellige dele af faget, er der plads til både drenge og piger, og det kræver ingen forudsætninger, hvis blot du er klar på at udfolde dine kreative sider.

Hvad kan undervisningen eksempelvis bestå af?

 • Upcycling – give gamle ting nyt liv
  • Genbrugsporcelæn
  • Lav gammel kuffert om til en højtaler
 • Byg skolens nye sheltere
 • Træværksted
 • Digitale billedprogrammer/redigering
 • DIY i forskellige materialer
 • Bullet Journals
 • Madlavning
  • ”MasterChef”
  • Flødebollekursus
  • Bagning
  • Molekylær mad
  • Sushikursus
  • Mellemmåltidsværkstedet – lær at lave sunde snacks
 • Udsmykning af fællesområder på skolen

JumpOff – spring, tricks og street

Fordybe sig i banespring, trampolin, parkour o.l.

Uanset om du aldrig har prøvet at lave en salto, eller trampolinen allerede er din bedste ven, har du her mulighed for at udvikle dine skills.

Faget fordyber sig i banespring, trampolin, parkour, tricking, akrobatik og udspring. Målet er at udvikle grundlæggende færdigheder i vores egne springfaciliteter, som vi kan tage med os ud i nye locations. Vi arbejder med udgangspunkt i det du kan og støtter din udvikling derfra – hen imod nye kreative udtryk og spring.

 • Vi arbejder frem mod et fedt indslag til skolens opvisning i foråret
 • I bedste parkour stil vælter vi ud over taget på “toppen” og finder kreative linjer i byernes glemte gyder
 • Vi besøger springcentre med stortrampoliner og løsskumsgrave
 • Vi opbygger udspring op og afprøver dem i svømmehallen
 • Vi udforsker disciplinen splashdiving” hvor du vil lære nye fede måder at overgå kammeraterne, når der skal laves bomber fra badebroen, 3m vippen eller til havnefestivallen

 

Hvad kan det blive til? Kig med og bliv inspireret!

Project JumpOff

BigSplash

Outdoor

oplevelser og aktiviteter i naturen

Outdoor på Hellebjerg giver dig mulighed for et hav af oplevelser og aktiviteter i naturen. Vi tager på korte og længere vandreture i og omkring Juelsminde, kort- og kompaslære, overnatning og madlavning i det fri, vinterbadning samt træklatring og havfiskeri.

I slutningen af perioden skal du prøve at klare dig “ alene i vildmarken ” vha. de tillærte færdigheder med så få hjælpemidler som muligt. Primitiv lejr, mad og opgaveløsning. Faget kræver ingen forudsætning, men lysten til at være i det fri og prøve kræfter med naturen er vigtig.

Hvad kan undervisningen eksempelvis bestå af?

Indhold

 • ”Nak og æd”/mad over bål
 • Kort og kompas/vandretur
 • Lejrliv
 • Træklatring
 • Fiskeri
 • Snitteværksted, lav din egen kniv
 • Vinterbadning
 • ” Alene i vildmarken”

racketsport

Udgangspunkt i ketsjersport

I racketsport tager vi udgangspunkt i glæden ved ketsjersport. Vi skal prøve kræfter med både klassiske typer for ketsjersport såvel som nyere discipliner. Der vil være tid til at fordybe sig i de forskelligee discipliner, og der vil både være fokus på teknik, taktik, sjove turneringer og konkurrencer. Undervisningen vil både foregå inde og ude samt på og udenfor skolens område. Vi kommer bl.a. til at benytte skolens nye padelbaner.

Hvad kan undervisningen eksempelvis bestå af?

 • Bordtennis
 • Badminton
 • Tennis
 • Squash
 • Tennis
 • Padel

Vild med bold

Bolden er din bedste legekammerater

Er du også vild med bold, og har bolden også altid været en af dine bedste legekammerater? Så skal du deltage i valgfaget VILD MED BOLD.

I VILD MED BOLD dyrker vil boldspillet. Vi udfordrer os selv og hinanden med både klassiske typer af boldspil såvel som de mere utraditionelle. Vi vil prøve kræfter med forskellige boldtyper, forskellige arenaer samt forskellige varianter af spiltyper.

Hvad kan undervisningen eksempelvis bestå af?

 • Amerikansk fodbold
 • Flagfootball
 • Floorball
 • Cricket
 • Petanque
 • Ultimate
 • Bowling
 • Goalball
 • Prellball
 • Kørestols rugby
 • Futsall
 • Fodboldgolf
 • Diskgolf
 • Høvdingebold

Vild med volley

volley er der perfekte efterskole-boldspil

Volley er det perfekte efterskole-boldspil. Det sociale og fællesskabsfølelsen er en central del af spillet, og kan du grundlæggende lide at lege med en bold, opnår du hurtigt færdigheder, der gør volley til et virkeligt fedt spil.

I faget “vild med volley” spilles der både beachvolley og indendørs volley. Der arbejdes med grundlæggende teknik og taktik. I både beachvolley og indendørs volley får du mulighed for at deltage i et stævne eller spille kampe mod andre skoler. Det kræver ikke, at du har spillet før kun, at du har lyst til sammen med andre at udvikle volleyfærdigheder individuelt og fælles på holdet.

Vejledning

På Hellebjerg står vi klar til at hjælpe dig med at komme godt videre i dit uddannelsesforløb.

Vejledning på Hellebjerg

På Hellebjerg har vi 3 vejledere, Ulla Husted, Henrik Lauenstein og Britta Bjerregaard.

Læs mere

Vejledningen på skolen har såvel kollektive som individuelle aktiviteter, ligesom der er elementer, der er målrettet hhv. 9. og 10. klasse. Hvad angår den individuelle vejledning har hver vejleder ansvaret for ca. 1/3 af eleverne og et tæt samarbejde med familielærerne.

Vejledningssamtaler
Samtalerne finder sted i løbet af efteråret. Du får ikke tildelt en samtale pr. automatik, da vi prioriterer samtaler med de uafklarede elever højest. Men du vil selvfølgelig altid have mulighed for at få en eller flere samtaler med skolevejlederne.

Ansøgning til ungdomsuddannelserne efter 9. eller 10. klasse
Vi sender elektronisk, via optagelse.dk, ansøgningerne til de respektive uddannelsesinstitutioner. Det er naturligvis muligt for dig at få vejledningssamtaler i forbindelse med ansøgningen.

Praktik
Vi har ingen obligatorisk praktik, men er behjælpelige med at formidle praktik, hvis du ønsker dette. Praktikken skal afvikles i uge 42 eller 7 med mindre, at der er tale om en praktik, som er led i en eventuel uddannelsesaftale.
Militærpraktik kan formidles, hvis en militæruddannelse indgår som en del af Uddannelsesplanen.

Ulla Husted

 

Lærer

Dansk – Studievejleder

Historie – Samfundsfag

Hellebjergfag

UH@hellebjerg.dk

Henrik Lauenstein

 

Lærer

Fodboldlinje – Studievejleder

Hellebjergfag – Tysk

HL@hellebjerg.dk

Britta Bjerregaard

 

Lærer

Dansk – Studievejleder

 

 

BB@hellebjerg.dk