Om Hellebjerg

Vi er en skole med stærke traditioner. Men også med et moderne syn på uddannelse, pædagogik, samvær og sammenhold.

Værdigrundlag og vision

Vi er en skole med stærke traditioner men også med en moderne og fremadsynet tilgang til uddannelse, pædagogik, fællesskab og idræt. Vores skole bygger på følgende værdier, som bunder i vores tilhør til Den Danske Folkekirke og de kristne traditioner.

Vores nøgleord er fællesskab og demokrati, ansvarlighed, dannelse og læring, faglig dygtiggørelse og idrætslig og kreativ udfoldelse.

 

Læs mere

Hellebjergs mission

Vores mission er at udvikle hele mennesker.

Ved skolestart siger vi velkommen til 216 teenagere og ved slutningen af skoleåret tager vi afsked med 216 robuste og selvstændige unge mennesker.

Hellebjergs vision

Gennem vores høje faglige niveau forbereder vi eleverne på deres videre uddannelsesforløb og lærer dem at tage ejerskab for egen uddannelse. Vores idrætstraditioner bevares, samtidigt med vi udvikler og tilpasser idrætten på Hellebjerg med henblik på nutidens og fremtidens idrætsbilleder. Vi fremmer sundhed set i et bredt perspektiv samt tolerance for menneskelige kvaliteter på tværs af religiøse, sociale og kulturelle forskelligheder.

Teamspirit siden 1958

Vi er landets første idrætsefterskole, og det er vi stolte af!

Siden 1958 har vi haft elever på bjerget, som alle har været med til at skrive fortællingen om Hellebjerg. En fortælling som hele tiden får tilføjet nye og spændende kapitler. Som kommende elev er du med til at bære vores traditioner videre, samtidigt med at du kan sætte dit eget spor på Hellebjergs udvikling, hvilket vi sætter stor pris på og ser frem til.

Læs mere

Den 3. maj 1958 modtog vi vores første elevhold bestående af 11 piger. Vores skole voksede hurtigt både hvad angik elever og bygninger og i sommeren 1964 tog vi imod både drenge og piger.

Da Hellebjerg blev oprettet i 1958 havde KFUMs Idrætsforbund allerede benyttet området og dets, på det tidspunkt, sparsomme bygninger i adskillige år som kursus- og ledercenter. KFUMs Idrætsforbund står stadig bag skolen, hvilket vi bl.a. mærker i sommerferien, hvor forbundet afvikler leder-/trænerkurser på skolen.

“Jeg elsker at gå på Hellebjerg! Det gør jeg af den grund, at vi har et enormt stærkt fællesskab. Lærerne har fra dag et forsøgt at bygge fællesskab op, og det må man sige, de har lykkedes med. “

Cecilie

Tidligere elev

Hellebjergånden

For os er det vigtigt, at alle elever føler sig trygge og glade på Hellebjerg. Derfor har vi, både elever og medarbejdere, et fælles ansvar for at bidrage til hellebjergånden, som vi værner om.

På Hellebjerg har vi nogle faste rammer, og når vi bevæger os indenfor dem, har vi de bedst mulige forudsætninger for at udvikle et trygt og godt fællesskab for alle.

 

Læs mere

Der er faktisk ikke særligt meget du ikke må på Hellebjerg, men vi har dog stadig nogle enkelte retningslinjer, du som elev skal være bevidst om.

Disse retninglinjer kan du læse nærmere om i vores indholdsplan, som du finder under dokumentation længere nede på siden.

Det er dog ikke de ting du ikke må, som skaber grobund for et sundt og stærkt fællesskab. Vi tror på frihed under ansvar og har tillid til, at du som elev kan og har lyst til agere indenfor de rammer, vi som skole opstiller. Derudover har vi en forventning om, at du som elev på Hellebjerg er en medspiller i forhold til at bidrage til et godt og sundt miljø for dig selv og dine kammerater.

Tryghed og rammer i fokus

Vi tror meget på rammernes betydning for udviklingen af både den enkelte elev og fællesskabet. Derfor sætter vi en stor ære i have gode fysiske og sociale rammer, således vi giver vores elever de bedste forudsætninger for at udvikle sig både kropsligt, bogligt, socialt og mentalt.

Læs mere

fagIdrætsfaciliteter

På Hellebjerg har vi et bredt udbud af idrætsfaciliteter, som vi hele tiden prøver at nytænke og udvikle. Faciliteterne består bl.a. af en udendørs kunststofbane, en golfsimulator, en indendørs puttinggreen, to haller, et atletikstadion samt styrketræningsfaciliteter indendørs og udendørs. Derudover er vi tæt på både skov og stand, hvilket giver nogle helt unikke muligheder for både vores linjeidræt og vores alsidige idrætsudfoldelse.

Hvis du er interesseret i at leje nogle af vores faciliteter, kan du høre nærmere om dette ved at kontakte kontoret.

Mentorgrupper  og værelsesbytte

Allerede inden du siger farvel til dine vante rammer og træder ind på Hellebjerg, vil vi sammen gøre alt hvad vi kan, for at du føler dig hjemme fra skoleårets start. Ved nye elevers dag i foråret, vil du møde din mentorgruppe, som består af 8-12 elever, både drenge og piger. Til hver gruppe er der tilknyttet en mentorlærer, som har den daglige kontakt til dig og gruppen. Denne lærer forsøger at sikre sig, at I alle har det godt og står også for kontakten til dine forældre, hvis der er behov for det.

I løbet af skoleåret bytter alle værelser to gange. Det betyder, at du kommer til at bo tre forskellige steder med forskellige værelseskammerater i løbet af skoleåret. Din mentorgruppe forbliver den samme.

 

Dagligdagen på Hellebjerg

Selvom en skoledag fra 8.00 – 16.15 kan synes lang, er den varieret med både linjeidræt, boglige timer og valgfag. På Hellebjerg er ingen dage ens, men rammerne omkring dagen vil typisk se således ud.

Dagsprogram

07.00 – 07.45         Morgenmad

————————————————

08.00 – 09.20        1. Lektion

————————————————

09.20 – 09.45          Formiddagspause 

————————————————

09.45 – 10.00           Andagt/sang

————————————————

10.10 – 11.30           2. lektion

————————————————

11.35 – 12.35             Middagsmad / pause + rengøring

————————————————

13.00 – 14.20           3. lektion

14.20 – 14.40           Eftermiddagspause

14.40 – 16.00          4. lektion

16.10 – 17.10            Valgfag (tirsdag og torsdag)

————————————————

16.00 – 17.20           Eftermiddagspause

————————————————

17.20 – 18.10         Aftensmad (koldt bord)

————————————————

18.15 – 19.00        Studietid/lektiecafe

————————————————

19.00 – 19.15          Aftensamling

————————————————

21.30                         Rengøringsopgaver
————————————————

21.45                    Alle til værelset, oprydning på værelse og
fællesområder

22.30                    Alle skal være i seng

————————————————

Weekender

I weekenden vil der ofte være et program med forskellige sjove og hyggelige aktiviteter. Der vil dog også være tid til, at du sammen med dine kammerater kan køre ned i Juelsminde og spise en is, holde filmmarathon i fællessalen eller noget helt tredje. I weekenden kan du selv vælge om du vil blive på Hellebjerg eller tage hjem. En almindelig uge slutter fredag kl. 14.45. Der er nogle enkelte obligatoriske weekender, hvor du skal blive på skolen, fx i forbindelse med gymnastikweekend. Der er også forlængede weekender, hvor du har fri fra fredag-mandag og ikke kan være på skolen.

Maden

Det er vigtigt for os, at du som elev får serveret varieret og ernæringsrigtig mad, således du har energi til din aktive hverdag på Hellebjerg. Samtidigt vil vi gerne give dig en forståelse for, hvad en god og sund kost indeholder. Derfor kommer du eksempelvis selv til at have køkkentjans og lave mad til dig selv og dine kammerater.

I køkkenet tager vi hensyn til sygdom og allergi, ligesom vi ved køb af færdige produkter er meget opmærksomme på nøglehuls- og kornmærket.

Frugt
Der er altid adgang til frugt, som står i en kurv foran spisesalen eller på Torvet.

Brød
I brødet bruges forskellige grove meltyper og mel med højt fiberindhold f. eks. hvid hvede, korn eller kerner.

Morgenmad indeholder  altid havregryn, cornflakes, hjemmelavet müsli, havregrød, Al- Bran, rosiner, brød, ost, marmelade, mælk, kaffe og te – på skift er der også  yoghurt, A38, ymer og tykmælk.

I weekenden kan der være juice, rundstykker, æg, bacon og kakao.

Formiddagsmaden stilles frem på Torvet, det kan f.eks. være gulerødder eller brød og pålæg.

Middagsmaden bliver serveret som buffet. Til dessert er der hver dag frisk frugt.

Eftermiddagsforfriskning består af brød eller boller samt frugt.

Aftensmaden indeholder altid en form for fisk, æg, leverpostej, forskellige slags pålæg, ost, salatbord og af og til en lun ret.

Aftenforfriskning er det samme som om eftermiddagen.

Tilgængelige dokumenter

Ved at trykke på læs mere, kan du få et indblik i vores indholdsplan og inklusionsbeskrivelse, samt karaktergennemsnit og selvevaluering. Du kan også finde vores vedtægter, årsplan og overgangsfrekvens samt øvrige lovpligtige tilgængelige dokumenter. 

“Det helt specielle ved at gå på Hellebjerg,

eller bare at gå på efterskole, er

at man får et helt vildt fantastisk

forhold til både elever men også til lærerne.”

Kamilla

Tidligere elev

All inclusive

Når skolepengene for de 42 uger på Hellebjerg er betalt, er der ingen ekstra udgifter til eksempelvis udlandsture, spilletøj eller ekskursioner. Dette er vigtigt for os, da alle vores elever skal have lige muligheder for at opleve efterskolelivet, med alt hvad det indebærer.

Læs mere

I forbindelse med opskrivningen skal I indbetale et gebyr på kr. 200,00. Hvis eleven optages med det samme, bliver der opkrævet yderligere kr. 800,00 i reservationsgebyr.

Ca. 1½ år før skolestart bliver i opkræves der i alt kr. 5.000,00, som består af et depositum på kr. 3.000 og et optagelsesgebyr på kr. 2000. som skal betales for at fastholde pladsen.

Egenbetalingen bliver opkrævet i 13 rater fra juni til juni. Nedenstående er de priser, som vil være gældende for skoleåret 2023/24. Skolepengene for de følgende år er ikke vedtaget endnu. 42 uger á kr. 2.750 = kr. 115.500 pr. år. Heraf fragår statsstøtte jf. nedenstående.

Hvad kan du få i støtte?

Indkomstgrundlaget, som danner grundlag for statsstøtten, er elevens husstands personlige indkomst + den evt. positive kapitalindkomst, som ligger to år forud for skolestarten (for skoleåret 2023/2024 er det således skatteåret 2021).

Såfremt kapitalindkomsten er negativ, tages der kun hensyn til den personlige indkomst. Indkomstgrundlaget korrigeres (nedsættes) med 38.843,- kr. for hvert barn under 18 år ud over eleven.

Statsstøtte til elever under 18 år er ikke skattepligtig.

Beregn din egenbetaling her

Lokal efterskolestøtte

Vi modtager hvert år en pulje penge fra staten, der er øremærket til at hjælpe forældre, der har svært ved at finansiere et efterskoleophold. Puljen hedder lokal efterskolestøtte og søges udover den almindelige statslige elevstøtte. Ansøgningsskema kan rekvireres på kontor@hellebjerg.dk, og der kan først søges, når man er optaget og har fået tilsendt betalingsoversigt.