Obligatorisk idræt

Du kommer til at stifte bekendtskab med atletik og gymnastik på Hellebjerg, da det er obligatorisk. Alle kan være med også alle jer der aldrig har prøvet det før!

Der er atletik på skemaet fra skolestart frem til efterårsferien. Herefter er der gymnastik frem til opvisningerne i foråret. Sidst på skoleåret er der igen atletik.

Atletik

Læs mere

Faget kører fra sommerferien til efterårsferien og igen fra Påske til sommerferien. I atletik arbejder vi med personlige færdigheder i løb, spring og kast. Du kan aflægge prøver til Atletikmærket.

Gymnastik

Læs mere

Ved fællestræningen, ca. hver 3. uge fra sommerferien og frem til påske arbejder vi frem mod vores fælles gymnastikopvisning, hvor der laves fællesserier, springserie, drenge-/pigeserie mm. Ud over den daglige undervisning vil der være gymnastikdage og fællestræninger.

Undervisningens formål er

at udvikle kropsbevidsthed – indholdet er alsidig rytmisk opvarmning
at lære forskellige spring (måtte- og redskabsspring)
at lære om modtagning i spring