Håndboldlinjen

Når du træner på håndboldlinjen, er et af målene, at du forbedrer dine tekniske, taktiske, fysiske og mentale færdigheder i relation til spillet

Håndboldlinjen

Når du træner på håndboldlinjen, er et af målene, at du forbedrer dine tekniske, taktiske, fysiske og mentale færdigheder i relation til spillet

Den daglige træning

Igennem den daglige træning, vil vi dygtiggøre os indenfor så mange facetter af håndboldspillet som muligt. Vi ønsker igennem træningen, at udvikle så mange kompetencer som muligt hos hver enkelt elev, samt at perfektionere de mest relevante færdigheder for eleven. Derved opnås et så højt funktionalitetsniveau som muligt, således at eleven samlet vil opleve udvikling både kvalitativt og kvantitativt i et håndboldøjemed. Dette skal ske i et tæt samspil med højt humør, energi og lyst til både håndbold og fællesskabet heri.

Vi vil udfordre eleverne på mange forskellige træningsmetoder, strukturer, sammensætninger og didaktiske processer. Med udgangspunkt i vores håndboldideologi vil vi bl.a. præsentere eleverne for følgende:

Individuel træning
Tematræning, basistræning 

Pladsspecifik træning 
Træning i temaer/færdigheder med udgangspunkt i bestemte positioner 

Kollektiv træning
Holdtræning, truptræning og fælles træning for både drenge og piger

Taktisk træning
-Forståelse af spillet (Individuelt og kollektivt) både teoretisk og funktionelt 

Selvorganiseret træning
– Styret, planlagt og gennemført af eleverne selv, på baggrund af interesse, lyst og behov

Kampe og turneringer

Træningerne samt spillernes individuelle færdigheder danner grundlag for kampene, og vi vil derfor forsøge at effektuere elementer fra træningen i kampsituationer. Vi ønsker at synliggøre træningens værdi i kampene via taktiske og tekniske fokuspunkter i forbindelse med kampe. Via denne synliggørelse og fokus, ønsker vi at øge bevidstheden hos eleven omkring vigtigheden i træning. Dette skal naturligvis stadigvæk ske i tæt samspil med det høje humør, glæden og lysten til håndbold. Både på den korte og den lange bane.

Vi forholder os løbende til turneringsudbuddet fra alle forskellige instanser. Vi er proaktive i at skabe de bedste kamptilbud til eleverne uanset niveau. Vi er ligeledes proaktive på at skabe et nogenlunde ensartet kamptilbud uanset hold og niveau. Alle skal have mulighed for udvikle sig indenfor både træning og kamp, og skal mødes i en passende balance mellem disse, samt lyst og motivation.

“Jeg har fået en masse nye venner, oplevet en masse fede ting, og så har jeg lært en masse om mig selv.”

Mette H

Tidligere elev

Lærere på håndboldlinjen

Søren Eskildsen

 

Lærer

Håndboldlinje – Matematik

Fysisk træning – Atletik

Sportspsykologi

SE@hellebjerg.dk

Andreas Oliver Møller Bjerre

 

Lærer

Håndboldlinje

Dansk

 

AO@hellebjerg.dk

Mille Guldhøj Roskjær

 

Lærer

Håndboldlinje

Engelsk

 

MGR@hellebjerg.dk

mads buhl

 

Lærer

Håndboldlinje

MB@hellebjerg.dk

Mikkel Rasmussen

 

Lærer

Håndboldlinje

Fysik-Kemi

 

MR@hellebjerg.dk

Mathias Juhler Andersen

 

Lærer

Håndboldlinje

MJA@hellebjerg.dk