Næste åbent hus: 29.september 2024 til efterskolernes dag

Kom og få en rundvisning på skolen af vores skønne nuværende Hellebjerg elever og mød nogle af lærerne, der er klar med diverse info og en hyggelig snak.

Linjeidræt

Du får 4 ugentlige træninger og undervisning i enten fodbold, håndbold, golf eller adventure/fitness.

HB Faglig Fordybelse eller HB Projektklasse

I skoleåret 2023/2024 erstatter Hellebjerg Idrætsefterskole folkeskolens prøver med to nye 10. klassetilbud;  HB Faglige Fordybelse og  HB Projektklasse.

Et efterskoleår på Hellebjerg giver dig mulighed for

Vi er en skole med stærke traditioner men også med en moderne og fremadsynet tilgang til uddannelse, pædagogik, fællesskab og idræt. Vores skole bygger på følgende værdier, som bunder i vores tilhør til Den Danske Folkekirke og de kristne traditioner.

Vores nøgleord er fællesskab og demokrati, ansvarlighed, dannelse og læring, faglig dygtiggørelse og idrætslig og kreativ udfoldelse.

.

At fordybe dig i din idrætsgren

At have dine venner lige ved hånden

At opleve et unikt fællesskab

At stå på egne ben

At overvinde udfordringer

At lære højskolesangbogen udenad

At opleve værdien i forskellighed

Håndboldlinjen

Når du træner på håndboldlinjen, er et af målene, at du forbedrer dine tekniske, taktiske, fysiske og mentale færdigheder i relation til spillet og hinanden.

Golflinjen

På golflinjen får du træning og undervisning fire gange om ugen. Skemaet giver mulighed for, at du i udesæsonen kan spille hele banen én gang om ugen.
Spil med andre passionerede golfspillere på dit niveau.

Fodboldlinjen

Bliv udfordret på fodboldlinjen, hvor du i fire ugentlige træningspas har skiftende fokus på teknisk, taktisk og fysisk træning. Du dyrker såvel dit individuelle spil som det kollektive fællesskab. 

Adventure & fitnesslinjen

Overskrid dine grænser, styrk din krop og oplev fællesskabet med ligesindede piger på Hellebjergs adventure & fitnesslinje som kun er for piger.

Hellebjerg og det 21. århundrede

Som et naturligt led i skolens udvikling, springer vi ud i det 21. århundrede i skoleåret 2023. Hellebjerg Idrætsefterskole går væk fra folkeskolens prøver, og disse erstattes med andre evalueringsformer.

Den normale undervisning, som hidtil har ført vores elever op til FP10 prøverne – bliver nu rammesat indenfor to studieretninger, som igennem strukturerede feedback forløb skal klæde eleverne på indenfor enten en faglig fordybelsesramme eller en projektorienteret ramme.

Valget er op til dig!

21. century skills

Hvilke færdigheder og kompetencer skal du, som et ungt menneske, bruge i det 21. århundrede?

HB projektklasse og HB faglig fordybelse bygger på ”de 4 K´er for læring” bedre kendt som 21. century skills;

 • Kreativitet

 • Kommunikation

 • Kritisk Tænkning

 • Kollaboration (samarbejde)

Alle vores klasser giver mod til at arbejde målrettet med disse kompetencer igennem hele året.

HB Projektklasse

Projektklassen er for dig som:

 • Er klar på at prøve kræfter med nye sider af dig selv, hvor kreativitet og idégenerering er vigtige elementer.
 • Har det rigtig godt med at arbejde projektorienteret i mindre grupper.
 • Motiveres af at arbejde i en autentisk ramme, hvor projekterne også skaber værdi for andre mennesker.
 • Selv ønsker at være med til at styre processen og tage ansvar.
 • Gerne vil afslutte året med et projekt.

Der gives ikke karakterer, men individuel feedback.

Læs mere

HB Faglig Fordybelse

Faglig fordybelse er for dig som:

 • Gerne vil fordybe dig og blive udfordret i fagene dansk, engelsk og matematik.
 • Trives bedst i et struktureret skema og vante rammer
 • Er nysgerrig på at modtage evaluering for at fremme personlig læring.
 • Trives i de boglige fag og er glad for faglige udfordringer, der tager udgangspunkt i virkelighedsnære emner – med tid til at nørde.
 • Gerne vil afslutte året med en større faglig fordybelsesopgave.

Der gives ikke karakterer, men vi arbejder med andre evalueringsformer.

Læs mere

Det øvrige efterskoleliv på Hellebjerg

Hvad enten du er i HB projektklasserne eller i HB faglig fordybelsesklasserne, så har du den samme mængde linjetræning. Derudover har du også kursusfag, valgfag, gymnastik og atletik.

Uddannelsesparathed og ungdomsuddannelser efter Hellebjerg

Det 10. skoleår ser vi på Hellebjerg som forberedelse til din kommende ungdomsuddannelse, og ikke som afslutningen af dit grundskoleforløb. I arbejdet med faglige forløb og projekter, og med specielt fokus på de kompetencer der efterspørges i det 21. århundrede, forberedes du bedst muligt til videre uddannelse.

På Hellebjerg evaluerer vi anderledes end ved en almindelig 10. klasses prøve. Hos os vil der være stort fokus på løbende evalueringer og feedback – både mundtligt og skriftligt.

Elever der endnu ikke er uddannelsesparate efter 9. klasse guides og vejledes af vores studievejledere. På vores studieretning: Faglig fordybelse tilbydes elever forberedelse til optagelsesprøve på ungdomsuddannelsen.